Kontakt

Hemika d.o.o.
Pop Lukina 3/5
11000 Beograd, Srbija
tel/fax: + 381 11 3572 218, 3572 219, 3551 493
Matični broj: 07727402
PIB: 100134978
e-mail: hemikabeograd@gmail.com

Preuzmite podatke o PIB-u (pdf)
Preuzmite podatke o PDV-u (pdf)


Ukoliko tražite ponudu ili poručujete, molimo Vas da navedete i sledeće podatke.


Statičko Dinamičko